Blogs

Category Name - 11 October, 2022Back

Avaada Group – joins with Airtouch Solar for robotic cleaning solutions

By ,

Avaada Group – joins with Airtouch Solar for robotic cleaning solutions

अवाडा समूह’ या भारतातील आडीच्या ऊघ सिंक्रमण किंप ‘रोबोटिक क्लीनग सोल्यूशन्स’ वापरू सोलर मॉड्यूल्सची देखभाल करूण्यासाठी इस्रायलमधील ‘एअरिच सोलर’ या किं पशी दीर्घकाली करार

  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • Linkedin Icon

Show Buttons
Hide Buttons